Kamis, 02 Juli 2009

TEMPAT DOWNLOAD

Standard
Setelah menerima masukan dari banyak pihak, kini www.suryadinlaoddang.com menyajikan ruang untuk download berbagai file tentang dunia budaya Bugis.

Untuk download, silahkan pilih file yang Anda inginkan dan klik klik pada judul tersebut. Bagi yang hendak menjadikan sebagai bahan rujukan untuk tulisan dalam bentuk apapun, tetaplah dalam koridor yang santun (sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge), cantumkanlah sumber dan nama penulisnya.

Semoga bisa membantu sahabat sekalian.

1. Foto Cupeng [ Jempa-jempa di Aceh ] 
2. Foto Pasukan Bugis di Kraton Yogyakarta

PUISI ETNIK BUGIS 1

Standard

SESSEKALE
( darimu kubelajar sobat )


Kurifancaji riolo tenriengka
Kumappahan waisusu, makkalolo, ba’dan, mappo’ada, naiyya malitta
Kumappahan assisumpungenna atuwo-tuwongen’nge
Kumappahan lise atuwo-tuwongen’ngeku

Mallise’ka tenrisilempareng
kutallabo nataro ace’cengeng
kuwa’pijja nataro gau sala’ fanggkaukeng
kumammata bojo’ temmasoa nataro faciri-ciringeng

kuta’leba’ tau oli dorian
tekkujeppui cinra cenninna
kumallimbang, rilimbangen teng’engka

temmaka feriiku, teng’ngenka mengkaika’
te’cinna, tenggelo, tengngininnawa, te’nawa-nawa

iyyami temmaka kusenge, temmaka kurennu
araddekeng massoangin, ripalena puang dewata sewwae

Oleh : Suryadin Laoddang
MARADDE, MALLEFA
(Untuk kebodohan orang Wajo, yang diakali PT. Gas Wajo)

Maradde mallefani sulesuren, Maradde mallefani sellao
Maradde mallefani sappo, Maraddeni abengongetta
Mallefani sirita

Dega tesamperomata baliita
Temmakulle, tammarewa, naiiya temmaka facuribiangi
Dega tesamperomatai
Temmaka bennyu, temmaka makkarete’na
………… aradekketta naiyya accinongetta

Marakko, makkaring
……….. nalaboi pulando paccocoren abbatung parewa cella/ulaweng
Maffelli, dara’-darang
……….. nalaboi pulando paccocoren abbatung minnya’
Defaga tajeppui, abenggongetta
……….. toli malaga, maronta, mappabacu rifada’ta idi
……….. siafu-afu, lari lao cungke, temmaboko
Defaga tajeppui, temmaka-maka apeddiretta, acappureng,
……….. acarumeccekeng naiiyya ateddengenta’

Narekko malilu’ki, pada takko lebanni
Pada tejeppui, makkeda allaisengenta mappasikua, temmailo siwette

Tajeppui …
Fassoajanni asoccangetta, Falimbanni ataromposetta, Fasuruni poji rialeta

Tafada fatuppuni faemeng ate’tongetta
Tomasiddi, sirewa-rewa
Tofada masolo’, macile, sirenreng, sifaraga-raga
Manguju risalo nyameng ininnawa, naiyya massidi adisingen faimeng

Oleh Suryadin Laoddang

Senin, 27 April 2009

Download

Standard
Setelah menerima masukan dari banyak pihak, kini www.suryadinlaoddang.com menyajikan ruang untuk download berbagai file tentang dunia budaya Bugis.

Untuk download, silahkan pilih file yang Anda inginkan dan klik klik pada judul tersebut. Bagi yang hendak menjadikan sebagai bahan rujukan untuk tulisan dalam bentuk apapun, tetaplah dalam koridor yang santun (sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge), cantumkanlah sumber dan nama penulisnya.

Semoga bisa membantu sahabat sekalian.

1. Foto Cupeng [ Jempa-jempa di Aceh ] 
2. Foto Pasukan Bugis di Kraton Yogyakarta